Příprava staveb

  • project management přípravy stavby
  • změny územního plánu
  • návrh stavby
  • vydání územních rozhodnutí
  • vydání vodoprávních povolení
  • vydání stavebních povolení
  • stavebně technická příprava stavby a konzultace
  • stavebně ekonomický příprava stavby a konzultace
  • organizování výběrových řízení
  • inženýrská činnost v průběhu přípravy stavby