Projektování staveb

  • architektonická studie
  • projekty pro zařízení územních rozhodnutí
  • projekty pro zajištění stavebního povolení
  • realizační projektová dokumentace
  • autorský dozor projektanta