Realizace staveb

  • stavby na klíč
  • project management realizace stavby
  • technický dozor investora
  • řízení, koordinace a kontrola staveb
  • inženýrskou činnost v průběhu realizace
  • kolaudační řízení
  • cost management